vissza

A közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Cím
: 8200 Veszprém, Vár u. 19.
Központi telefonszám: +36-88 577 500, +36-70 514 7405
Honlap cím: https://veszpremitorvenyszek.birosag.hu/jarasbirosagok/veszpremi-torvenyszek-cegbirosaga

A kezelőirodák ügyfélfogadási rendje:
Hétfő-Kedd:8.00-11.00
Szerda: 8,30-11:30-ig és 12.30-15.00
Csütörtök-Péntek:8.00-11.00

Elsőfokú fogyasztóvédelmi hatóságok a járási hivatalok:

Veszprém Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Fogyasztóvédelmi Osztály:
Cím
: 8200, Veszprém, Mindszenty József u. 3-5.
Telefonszám: +36 88/550-510
E-mail: veszprem.fogyasztovedelem@veszprem.gov.hu
Félfogadás - Hatósági Tanácsadó Iroda:
Szerda: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00

Rezsipont:
Hétfő: 8:00-16:00
Kedd: 8:00-16:00
Szerda: 8:00-16:00
Csütörtök: 8:00-16:00
Péntek: 8:00-12:00

Illetékesség: Veszprémi Járás
Kiemelt ügyekben Veszprém megye
Web: http ://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem/jarasok/vjh-muszaki-engedelyezesi-fogyasztovedelmi-es-foglalkoztatasi-foosztaly-fi-osztaly

Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető testület:
Cím: 8200, Veszprém, Radnóti tér 1 (Fsz.115-116)
Telefonszám: +36 88-814-121 (ügyfélfogadási időben) +36 88 814-111 (titkárság)
Fax: +36 88/412-150
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Web: www.bekeltetesveszprem.hu
Ügyfélfogadás: Keddenként 08:00-13:00, illetve egyéni megbeszélés szerint

Veszprém Megyei Békéltető Testület:
A fogyasztóvédelmi jogvita rendezése érdekében Társaságunk igénybe veszi a békéltető testületi eljárást.